Doerak! is een plek waar duurzaamheid, biodiversiteit, korte keten,…hoog in het vaandel worden gedragen. Dit komt terug in alle facetten van onze werking,… bij het uitwerken van nieuwe programma’s, bij het inrichten van de site, de nodige investeringen en bij het aankopen van diverse producten voor de bar en programmatie!

Omdat wij er van overtuigd zijn dat Doerak! een plek is waar natuur en educatie samen kunnen komen. Met Doerak! willen we dit doen door spelen, beleven, leren,…. Wij zijn er ook van overtuigd dat de natuur een plek is waar je kan in contact komen met de natuur, kinderen, leeftijdsgenoten,…..

Wij geloven dat spelen onze ware natuur is en dat al het leren daaruit voortvloeit. Met Doerak creëren we een veld van mogelijkheden om in de ontmoeting je natuur zelf (terug) te ontdekken.

SPELEN
Wij geloven in vrij spelen zonder veel spel. Doerak laat de deugniet/speelvogel in jou toe. We zeggen niet zomaar ‘doe maar!’

BE-LEVEN
Wij geloven dat het essentieel is om je eigen natuur te respecteren. Doerak faciliteert een natuurlijke omgeving waar het veilig is om te voelen, te experimenteren en te leren uit ervaring.

LEREN
Wij geloven dat alle groeipotentieel reeds in jouw natuur aanwezig is. Natuurlijk leren vraagt dan ook om een natuurlijke context. Op een veilige, uitnodigende en uitdagende manier toont Doerak dat je het maar hebt te ontdekken.

ONTMOETEN / VERBINDEN
We geloven dat je in de ontmoeting met de ander en de natuur, je steeds een stukje van jezelf ontdekt. Met Doerak bieden we een verrijkende context die ontmoetingen tussen kinderen, het kind in volwassenen en de natuur stimuleert.

Deze visie kadert in de ambitie van de stad Kortrijk om de beste stad van Vlaanderen te worden. Dit concretiseert zich is een stad die inzet op meer biodiversiteit en minder vervuiling en een stad waar elke kind en jongere wil spelen. VZW Doerak wil outdoor educatie en natuurbeleving rond relevante natuur- en milieuthema’s toegankelijk maken voor iedereen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren uit Kortrijkse scholen.

Vriendelijke groeten,