Omdat de Kinderboerderij Van Clé haar activiteiten wil moderniseren en uitbreiden, verhuisden we op 1 juli 2019 naar ‘Hoeve te Coucx’ in de Cannaertstraat 30 te Marke.

De achterliggende VZW werd omgedoopt tot Doerak VZW en is nog in volle vernieuwing. Ook onze website wordt onder handen genomen. Zolang de vernieuwde website er niet is, verwijzen we graag door naar onze Facebook-pagina.

Heb je vragen over de verhuis? Ga dan zeker te rade bij één van onze medewerkers op Hoeve te Coucx, of stuur een e-mail naar van.cle@telenet.be! We zijn steeds bereid tot uitleg.

Vriendelijke groeten,
Jan Debruyne
Coördinator
056/32 77 90
van.cle@telenet.be